A2000-06 – Klage fra Sverre Horn AS på Norges Fotballforbunds anbefaling av kunstgressprodukter til fotballbaner

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.03.2000

 

En leverandør av kunstgressprodukter hevdet at styret i Norges Fotballforbund hadde fattet et vedtak som var i strid med konkurranseloven. Vedtaket innebærer at materialet splittfiber ikke er godkjent som toppdekke i kamper i Tippeligaen, 1. divisjon menn, og Toppserien for kvinner, og at materiale monofiber anbefales når nye kunstgressbaner skal anlegges. Konkurransetilsynet la til grunn at Fotballforbundets vedtak var basert på faglige hensyn, og fant ikke at vedtaket begrenser konkurransen i strid med lovens formål.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 19. oktober 1999 med vedlagt korrespondanse mellom Sverre Horn AS og henholdsvis Norges Fotballforbund (NFF) og Kulturdepartementet.