A2000-02 – Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2000

På bakgrunn av henvendelser fra aktører i markedet bl.a. vedrørende Nord Pools prising av sine tjenester, har Konkurransetilsynet vurdert enkelte sider ved Nord Pools rolle i kraftmarkedet. Nord Pool konkurrerer for det første med andre meglere i det finansielle markedet for kraftkontrakter, og tilbyr for det andre, som den eneste i Norden, clearing av finansielle kontrakter, også kontrakter som er inngått bilateralt. Konkurransetilsynet fant ikke at Nord Pools rolle og opptreden var egnet til å begrense konkurransen i strid med konkurranselovens formål, men utelukket ikke at enkelte av problemstillingene kunne bli aktuelle på et senere tidspunkt.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken vedrørende Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter, senest Deres brev av 2. november 1999.