A1999-11 – Nycomed Pharma AS’ nektelse av å levere Thrombotest (TT) og NycoCard CRP til blant andre Medrek AS, Samarit Engros AS, Medi Partner AS og Medicus AS.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.08.1999

Konkurransetilsynet har ikke grepet inn mot Nycomed Pharma AS nektelse av å levere Thrombotest (TT) og NycoCard til blant andre Medrek AS, Samarit Engros AS, Medi Partner AS og Medicus AS. Etter tilsynets vurdering har ikke de fire forhandlerne på nåværende tidspunkt gode alternativer til NycoCard CRP og TT. Videre kan konkurransen i videreforhandlerleddet avta som følge av eneforhandleravtalen. På leverandørnivå synes konkurransen å bli minst like sterk etter nektelsen som før nektelsen. Siden leverandørleddet i motsetning til videreforhandlerleddet både påvirker produktutvalg og priser, legger tilsynet i sin vurdering mindre vekt på konkurransen i videreforhandlerleddet enn i levererandørleddet. Når tilsynet i tillegg finner det rimelig at kvaliteten ved bruk av NycoCard CRP kan bli bedre som følge av tiltakene NP har iverksatt, mener tilsynet at nektelsen ikke er egnet til å begrense konkurransen i strid med formålet om effektiv ressursbruk. Vilkårene for inngrep etter konkurrasneloven mot NPs leveringsnektelse av NycoCard CRP er følgelig ikke oppfylt.