A1999-10 – henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.08.1999

Konkurransetilsynet har vurdert en klage fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse av lisenskoder til et dataprogram til prosessering av akustiske data. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at anbudskonkurranse og en sterk etterspørselsside i markedet for innsamling- og prosesseringstjenester innebærer at konkurransen i disse markedene er sterkere enn det aktørenes markedsposisjon skulle tilsi. Det er tilsynets vurdering at det er virksom konkurranse i markedet for prosessering av akustiske data, og at leveringsnektelsen ikke er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål. Det er derfor ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.