A1999-09 – EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser – forholdet til konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.1999

Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders timepriser ble funnet ikke å være i strid med forbudet mot prissamarbeid. Programmet forutsetter at alle tallstørrelser må hentes ut fra det enkelte verksteds regnskaps- og grunnlagsmateriale. Systemet inneholder ikke felles påslagsfaktorer. Avgjørelsen inneholder en generell uttalelse om grensen mellom lovlige og ulovlige kalkulasjonsverktøy.