A1999-08 – Distribusjon av utenlandske aviser gjennom Narvesen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.07.1999

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot Narvesens nektelse av å distribuere avisene til Norcirc. Tilsynet mener at Norcirc ikke har vurdert muligheter for alternative salgskanaler for utenlandske aviser. Narvesen har en sterk stilling for salg av utenlandske aviser til sluttbrukere. Det er imidlertid ingen ting som hindrer andre aktører (landsdekkende dagligvarekjeder, andre kioskkjeder som MIXforhandlerne osv) i å ta inn utenlandske aviser som produkt. Et eventuelt inngrep mot Narvesen vil være svært inngripende mot Narvesen all den tid Norcirc står fritt til å finne frem til alternative salgskanaler mot sluttbruker. En slik etablering av alternative salgskanaler vil etter tilsynets oppfatning være mulig. Et inngrep vil redusere mulighetene for at alternative distribusjonskanaler for utenlandske aviser utvikles.