A1999-05 – Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling – Regler om utstedelse, behandling og utforming av «bank axept»-kort

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.1999

Bankforeningenes Fellesutvalg for Betalingsformidling (FU) har innskjerpet kravene til utforming av bankkort/betalingskort. Bakgrunnen for dette er et ønske fra de to bankforeningene om bl.a. å øke konkurransekraften for bankenes egne finansielle tjenester. Domino fordelskort inngår i et kundelojalitetsprogram for en rekke kjeder. Domino DA ønsker å utvikle fordelskortet ved å inkludere bank- og betalingstjenester fra Storebrand Bank og VISA, samtidig som den nåværende utforming av Domino fordelskort beholdes. De nye reglene for utforming av bankkort synes å være til hinder for dette. Konkurransetilsynet fant imidlertid ikke grunnlag for inngrep.