A1998-20 – Køsystemene til Oslo Taxi – forholdet til konkurranseloven

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.12.1998

Saken gjelder for det første Oslo Taxis køsystemer for fordeling av oppdrag mellom drosjeeiere som var tilkyttet Oslo Taxi. Etter en konkret vurdering ble ordningen ikke ansett som en markedsdeling. Saken gjelder videre en bestemmelse i Oslo Taxis drosjereglementet som inneholdt et forbud mot å ta fast kjøring eller annen kontraktskjøring uten sentralens godkjenning. Etter en konkret vurdering ble heller ikke dette ansett for å være en markedsdeling. Det var derfor ikke behov for en dispensasjon fra konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt spørsmål som også var oppe i Konkurransetilsynets avgjørelser A98-05 og A98-10 samt vedtak V98-92.