A1998-17 – Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.09.1998

InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall ved Siddissenteret i Stavanger i tiden 12-19 oktober 1998 for å avholde messen; «Gjør din bolig bedre». Konkurransetilsynet vurderte avslaget og kom frem til InterComp hadde alternative forretningsmuligheter, og viste i den forbindelse til at det forelå en undertegnet leieavtale om arealer i industribygget Rogaland Engros for den ønskede tidsperiode. Som følge av dette anså tilsynet det som lite sannsynlig at forretningsnektelsen ville begrense konkurransen i strid med konkurranselovens formål, og at det således ikke var grunnlag for inngrep.