A1998-16 – Leveringsnektelse: Brødrene Lohne sølvvarefabrikk AS – Monrad Johnsens Eftf.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.08.1998

Konkurransetilsynet har valgt å ikke gripe inn overfor Brødrene Lohne sølvvarefabrikk AS, som har nektet å inngå forretningsforbindelse med Monrad Johnsens Eftf.. Det relevante marked i denne saken er norskprodusert sølvbestikk. Alle merker og mønster av sølvbestikk anses som potensielle valg for forhandlerens kunder. Konkurransetilsynet har kommet til at det er gode muligheter for å finne alternative leverandører, og har derfor avgjort at det ikke er grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.