A1998-14 – Skandinavisk Tobakskompagni AS` erverv av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.08.1998

I juni 1998 inngikk Skandinaviske Tobakskompagni AS og J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik en intensjonsavtale om at Skandinaviske Tobakskompagni AS skal erverve J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger finner Konkurransetilsynet ikke grunnlag for å vurdere Skandinaviske Tobakskompagni AS erverv av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik nærmere etter konkurranseloven.