A1998-12 – Kvadrat kjøpesenter – anmodning om inngrep etter konkurranseloven § 3-10 mot

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.07.1998

I forbindelse med Økonoms overtakelse av sameieandel i Kvadrat ble det inngått en avtale der det var inntatt en konkurranseklausul til fordel for Økonom. I henhold til konkurranseklausulen skal det ikke tillates etablert flere nye dagligvarebutikker i Kvadrats lokaler uten eventuelt etter samtykke fra Økonom. Klausulen er tidsubegrenset og gjelder også i Kvadrats fremtidige lokaler. Storebrand har bedt Konkurransetilsynet om å gripe inn mot den nevnte klausulen. Konkurransetilsynet legger til grunn at sluttbrukernes alternativer er gode, og at Samvirkelaget Økonom ikke kan antas å være i stand til å begrense konkurransen. Mulighetene for å etablere dagligvareforretninger som kan konkurrere med Økonom er i liten grad begrenset. Konkurransetilsynet griper derfor ikke inn overfor konkurranseklausulen.