A1998-10 – Konkurranseforbud pålagt selger og arbeidstakere i tilknytning til bedrifterverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.1998

Saken gjelder Service Corporation International Norway AS som har ervervet virksomheten til Odd B Jølstad AS og Drammen Begravelsesbureau Odd B Jølstad AS, og en konkurranseklausul i en kjøpsavtalen som var inngått i forbindelse med ervervet. Saken reiste flere spørsmål av prinsipiell karakter både når det gjaldt forholdet mellom konkurranselovens § 3-11 om bedriftserverv (fusjoner mv. og andre bestemmelser i lovens kapittel 3 og tolkningen av lovens forbud mot markedsdeling. Det ble lagt til grunn at konkurranseklausulen ikke innebar noen ulovlig markedsdeling. Konkuransetilsynet fulgte dermed opp de synspunkter som ble uttrykt i avgjørelsen A98-05.