A1998-09 – Aftenposten AS – Nektelse av annonseinntrykk for eiendomsnett Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.1998

Konkurransetilsynet har vurdert om Aftenpostens annonsenektelse kvalifiserer til inngrep etter konkurranseloven. § 3-10. Etter Konkurransetilsynets vurdering har Eiendomsnett tilstrekkelig alternative forretningsmuligheter til Aftenposten for å gjøre internettsidene/databasen kjent. Nektelsen får heller ikke virkning for eiendomsmeglere siden disse fortsatt har adgang til Aftenpostens bolig- og eiendomssider på samme måte som tidligere. Etter Konkurransetilsynets vurdering er grunnlaget for inngrep ikke tilstede.