A1998-07 – Samarbeid mellom Norgesgruppen AS, AL Gartnerhallen og Bama-Gruppen AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.06.1998

NorgesGruppen, Gartnerhallen og Bama har innledet et samarbeid om produksjon, distribusjon og salg

av bær, frukt og grønnsaker. Samarbeidet innebærer endringer i selskapsstruktur og erverv av aksjer partene imellom. Konkurransetilsynet har vurdert samarbeidet etter konkurranseloven. Tilsynet legger til grunn at samarbeidet mellom NorgesGruppen, Gartnerhallen og Bama ikke medfører eller forsterker en vesentlig begrensning i konkurransen i de relevante markeder. Grunnlaget for inngrep etter fusjonsbestemmelsene i konkurranseloven er således ikke oppfylt.