A1998-05 – Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.04.1998

Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt konkurranseklausuler på fast eiendom. Spørsmålet var om klausulene ble rammet av konkurranselovens forbud mot markedsdeling. Konkurransetilsynet kom til at dette ikke var tilfellet. Dette innebar at tilsynet la om sin tolkning av markedsdelingsforbudet. Det er gitt en forskrift (av 17. november 1995 nr. 916) som på nærmere vilkår unntar konkurranseklausuler på fast eiendom fra konkurranselovens markedsdelingsforbud. I avgjørelsen ble det signalisert at tilsynet ville ta opp til vurdering om denne forskriften burde oppheves.