A1998-02 – Returordningen for plastemballasje – forholdet til konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.1998

Konkurransetilsynet oppfatter at samarbeidet om retur- og gjenvinningsordningen i Plastretur ikke kommer i konflikt med konkurranselovens forbudsbestemmelser.