A1998-01 – Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9 – Maksimalprisregulering

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.1998

Shell har en dispensasjon fra konkurranseloven som gir selskapet adgang til å fastsette maksimalpriser overfor sine forhandlere. Shell søker om å få omformulert dispensasjonen slik at Shell kan fastsette maksimale videresalgspriser selv om den enkelte forhandler ikke har samtykket i dette. Eksisterende dispensasjon innebærer at konkurranselovens forbudsbestemmelser ikke gjør slike avtaler (dersom de inngås) ulovlige etter konkurranseloven. Hvorvidt Shell overfor de enkelte forhandlere har privatrettslig adgang til å operere med disse avtalevilkår, må løses på andre rettsgrunnlag enn konkurranseloven, f eks ved en tolkning av det avtaleverk som regulerer forholdet mellom Shell og den enkelte forhandler. Tilsynet opprettholder følgelig sitt opprinnelige vedtak om dispensasjon.