A2013-28 – Hemne Kraftlag SA – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2013

Kvernstad Kraft AS klaget inn Hemne Kraftlag SA for overtredelse av konkurranseloven § 11 den 4.mars 2013. Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.