A2013-26 – Norsk Eiendomsinformasjon AS – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens kartverk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.11.2013

Norsk Eiendomsinformasjon AS angir at Kartverkets nye prismodell, som skal gjelde for tilgang til kart- og eiendomsdata fra 1. januar 2014, er i strid med konkurranseloven § 11. Norsk Eiendomsinformasjon anmoder Konkurransetilsynet om å gripe inn mot Statens kartverk. Konkurransetilsynet avslår anmodningen på bakgrunn av ressursprioriteringer.