A2013-23 – Head Energy AS – Multicontrol AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2013

Konkurransetilsynet mottok søknad om unntak fra gjennomføringsforbudet 29. oktober 2013 i forbindelse med Head Energy AS sitt erverv av virksomheten i Multicontrol AS.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum i dette tilfellet. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Head Energy AS eller dets eiere erverver virksomheten i tidligere Multicontrol AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.