A2013-22 – ByTaxi AS – konkurranseloven § 12, jf. § 10 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Taxidepot AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2013

ByTaxi AS gjør gjeldende at TaxiDepot AS sine vedtak om fastpris på drosjeturer fra OSL og det nye bestillingssystemet for drosjer på OSL er i strid med konkurranse- og prisreguleringen, herunder at vedtakene er i strid med §§ 2 og 3 i forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler. Konkurransetilsynet avslår anmodningen på bakgrunn av ressursprioriteringer.