A2013-19 – Martin Rønning AS – Ansnes Grunnarbeider AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.09.2013

Konkurransetilsynet mottok søknad om unntak fra gjennomføringsforbudet 13. september 2013 i forbindelse med Martin Rønning AS sitt erverv av virksomheten i Ansnes Grunnarbeider AS.

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum i dette tilfellet. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Martin Rønning AS erverver virksomheten i Ansnes Grunnarbeider AS, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.