A2013-11 – Bioglan AS – Supernature AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.2013

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Bioglan AS erverver virksomheten i Supernature AS og foretar de tiltak som er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten.