A2013-7 – Breeze Tekstil AS – konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Nor Tekstil AS og Sentralvaskeriene AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.02.2013

Breeze Tekstil AS har fremsatt en klage rettet mot Nor Tekstil AS for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11 og Sentralvaskeriene AS for brudd på konkurranseloven § 10. Breeze Tekstil AS har anført at Nor Tekstil AS og Sentralvaskeriene AS har delt markedet mellom seg på det sentrale Østlandsområdet. Breeze Tekstil AS har videre anført at Nor Tekstil har dumpet prisene på tekstilvask i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet, for å få Breeze Tekstil AS ut av markedet.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har Konkurransetilsynet sett hen til at tilsynet ikke har funnet bevis for brudd på konkurranseloven og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.