A2013-6 – Avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.02.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10.

Handleriet Hasvik AS (klager) opplyser at eiendommen Storgata 10 i Hasvik, som ble kjøpt av Handleriet Hasvik i 2006, er påheftet en servitutt med forbud mot servering av brennevin og mat, med unntak av pizza og pølser fra kiosk. Klagen forstås som påstand om brudd på konkurranseloven § 10—konkurransebegrensende avtaler mellom foretak.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.