A2013-5 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot BTX Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.02.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10 og 11.

Motebutikken Aud Sissel Solum (klager) skriver at BTX Norge AS ikke lenger vil levere varer, grunnet avtaleforhold mellom BTX Norge AS og Norges Senior Shop AS. Klager mener at dette utgjør et brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.