A2012-8 – United Bakeries AS – Isklar AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.06.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at United Bakeries AS, gjennom de nyetablerte selskapene Isklar AS og Hardanger Industripark AS, erverver innmaten i konkursboene til, og virksomhetene som lå i, selskapene av samme navn, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.