A2012-3 – Microsoft, datamaskinprodusenter og forhandlere av datamaskiner – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør; § 14

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.2012

Konkurransetilsynet mottok 14. september 2011 klage fra FriBit hvor det gjøres gjeldende at Microsoft, datamaskinprodusentene og/eller forhandlerne av datamaskiner har handlet i strid med konkurranseloven § 11 ved at det må betales lisens for operativsystemet Microsoft Windows ved kjøp av datamaskiner. Videre vises det til at foretakene ikke har etablert rutiner for refundering av Windows-lisensen dersom operativsystemet avinstalleres. Alternativt ønsker klager at det vedtas en regulering som åpner for konkurranse fra alternative operativsystemer.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.