A2012-5 – NAF Hamar, Falck Hamar og Hedmark og Oppland redningstjeneste AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2012

Konkurransetilsynet mottok den 8. mars 2012 klage fra Jacob Mutabazi hvor det gjøres gjeldende at det foreligger konkurranseskadelig samarbeid mellom NAF Hamar, Falck Hamar og Hedmark og Oppland redningstjeneste AS i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.