A2011-50 – Hotel Bergen Airport AS / Hotel Savoy AS / Hotel Folketeateret AS / Clarion Hotel Oslo Airport AS – ChoHSMG AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Hotel Bergen Airport AS, Hotel Savoy AS, Hotel Folketeateret AS og Clarion Hotel Oslo Airport AS kan overta ovennevnte virksomhet i ChoHSMG AS – deres konkursbo – og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift.