A2011-36 – Scandiavian Intertrade AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Link Mobility

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.07.2011

Scandinavian Intertrade AS klaget 18. juli 2011 inn Link Mobility AS for å ha nektet klager tilgang til SMS kortnummer 2012 for innholdstjenester på SMS. Klager anførte at dette påførte klager tap, og at handlingen stred mot konkurranseloven §§10 og 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.