A2011-42 – Moelven Industrier ASA-H-Profil AS-Profil Grinder AS- delvis opphevelse av gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Moelven Industrier AS kan overta ovennevnte virksomhet i H-Profil AS og H-Profil Grinder AS – deres konkursbo – og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift.