A2011-32 – Kunnskapsforlaget ANS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2011

iFinger Ltd har klaget Kunnskapsforlaget ANS inn for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11. Det er anført at innklagede selskap gjennom en eksklusivavtale med Oxford University Press forsøker å eliminere konkurransen i markedet for digitale ordbøker.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.