Avgjørelse V2011-10 – Felleskjøpet Agri BA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.06.2011

Jacobsen Maskin AS har klaget inn Felleskjøpet Agri BA for brudd på konkurranseloven § 10. Klager anfører at det foreligger et samarbeid mellom John Deere International GmbH og Felleskjøpet Agri BA som går ut på å forskjellsbehandle traktorer solgt av Felleskjøpet Agri BA og traktorer solgt av andre forhandlere, herunder Jacobsen Maskin AS, ved behandlingen av garantikrav.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.

[Avgjørelsen er nummerert V2011-10 for å unngå dobbelnummerering. A2011-10 er tildelt en annen avgjørelse.]