A2011-23 – A2011-23 Kvalsvik Produksjon as – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.05.2011

Kvalsvik Forus (Klager) er et selskap som forhandler kjøkken produsert av Kvalsvik Produksjon. Klager hevder at Kvalsvik Produksjon selv nekter å selge suppleringsvarer til kunder som har kjøpt kjøkken på opphørssalget hos Kvalsvik Forus og at de i tillegg nekter andre forhandlere av kjøkken fra Kvalsvik Produksjon å gjøre det samme. Klager har anført at ovennevnte forhold er i strid med konkurranselovens §§ 10 og 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressursene som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.