A2011-29 – VV Holding AS – Veidekke Gjenvinning AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.06.2011

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.