A2011-24 – Canal Digital Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.06.2011

Jæren Kabelnett AS har klaget Canal Digital Norge AS inn for brudd på konkurranseloven § 11. Det anføres at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven ved å informere klager om at de ikke lenger vil levere TV-kanaler til Jæren Kabelnett, dersom ikke Canal Digital får kontroll med hovedsentralen til kabelnettet, herunder får satt ut sitt utstyr til sluttbrukerne, samt får styring over formidlingen av TV-kanaler.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.