A2011-27 – Symfoni Software AS – Rubik Solutions Group AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.06.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet.

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Symfoni Software AS overtar aksjemajoriteten i Rubik Solutions Group AS, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.