A2011-26 – Gullsmed Rørvik AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.06.2011

Alf T. Nielsen AS har klaget Gullsmed Rørvik AS inn for brudd på konkurranseloven § 11. Klagen gjelder mulig forretningsnektelse fra Gullsmed Rørvik AS.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.