A2011-14 – Posten Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2011

Webtop Solution AS har klaget Posten Norge AS inn for brudd på konkurranseloven § 11. Det anføres at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven ved å nekte Webtop tilgang til Postens rutenett for distribusjon i digitalt format.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken