A2011-9 – Oaktree Capital Management L.P. – Beluga Group GmbH – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.03.2011

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse:Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Oaktree yter finansiering til Beluga Group i bytte mot aksjer, samt foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten.