A2011-1 – Canal Digital Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2011

Klager opplyser at for å kunne se digital-tv uten dekoder i nettet til Canal Digital, trengs et programkort og en kortleser (”CAM”). Det anføres at programkort kun kan kjøpes fra Canal Digital dersom CAM er kjøpt fra Canal Digital eller en av deres autoriserte forhandlere. Det opplyses at Canal Digital har begrunnet ordningen i sikkerhet overfor kringkastere, men klager avviser begrunnelsen under henvisning til at CAM av samme merke og modell kan kjøpes hos andre forhandlere.Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.