A2011-12 – Norgesbakeriene AS – Napoleon Invest AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 – Inngrep mot foretakssammenslutninger mv.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.03.2011

Konkurransetilsynets varslet 26. januar om at inngrep mot foretakssammenslutning mellom Norgesbakeriene AS og Napoleon Invest AS kunne være aktuelt.

Konkurransetilsynet informerer nå om at det ikke er aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.