A2011-2 – Tayloroutdoor Ltd – avslag på anmodning om å gripe inn mot Gresvig AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2011

Klager gjør gjeldende at Gresvig AS selger ammunisjon med tap og at foretaket har nektet å selge ammunisjon til butikker i Oslo. Det anføres at Gresvig AS har en dominerende stilling og at klager sliter med å komme inn på markedet.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.