A2011-4 – Trygve Ebbing, Ola Mæle, Anders Kiær, Anne Ulvig – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2011

Arild og Terje Lundquist har klaget Trygve Ebbing, Ola Mæle, Anders Kiær og Anne Ulvig inn for brudd på  konkurranseloven § 10. Det anføres at de innklagede har handlet i strid med konkurranseloven ved å samarbeide om å inngi bud på to eiendommer i 2003.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet lagt vekt på at det ut fra de opplysninger som er gitt i klagen fremstår som tvilsomt om den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning.