A2010-33 – Harris Corporation – Global Connectivity Services (GCS) of Schlumberger Limited – konkurranseloven § 16 – avslutning av sak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.12.2010

Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Harris Corporation og GCS.