A2010-27 – Meltwater News AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2010

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS blir av Meltwater News AS klaget inn for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11.  I avgjørelse A2009-14 13. mars 2009 har tilsynet avslått en liknende klage fra Meltwater News AS på Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.