A2010-25 – Hårberg Elektro – Canal Digital Norge AS – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2010

Klagen fra Hårberg Elektro gjelder at Canal Digital Norge AS har brutt konkurranselovens §10 og §11 som følge av at Hårberg Elektro ikke lenger får ha en forhandleravtale med Canal Digital Norge AS.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet lagt vekt på at det ut fra de opplysninger som er gitt i klagen er usikkert om det foreligger en overtredelse av konkurranseloven § 10 og/eller § 11, og at det vil være for ressurskrevende å ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.