A2010-20 – Atle Pedersen – avslag på anmodning om å gripe inn mot IF Skadeforsikring NUF

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2010

IF Skadeforsikring NUF er klaget inn for brudd på konkurranseloven. Det anføres at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven fordi selskapet kontakter eksisterende kunder, som er i en prosess med å bytte til rivaliserende forsikringsselskaper, med et nytt og lavere tilbud. Dette gjøres for å beholde kundene.

 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.